Open image
 
CURR MIN AVG MAX
19.0 44.7 91.1 Katilo išėjimas
19.0 33.5 48.3 Radijatorių išėjimas
19.0 56.2 198.3 Kaminas
27.3 52.2 84.5 Akumuliacinė viršus
26.6 37.7 80.3 Akumuliacinė antras
25.9 28.0 32.1 Akumuliacinė trečias
25.6 27.7 32.2 Akumuliacinė apačia
Grindų siurblys
1a gyvatukas
[O10]
Akumuliacinė
43.0 43.1 43.1 Palaikymo temperatūra
CLOSE
Katilo išėjimas
Radijatorių išėjimas
Kaminas
Boileris
Akumuliacinė viršus
Akumuliacinė antras
Akumuliacinė trečias
Akumuliacinė apačia
Virtuvė grindys
Virtuvė oras
Laiptinė grindys
Laiptinė oras
2a vonia grindys
2a vonia oras
Miegamas
Darbo
Vonia
Svetainė
Viliaus
Loretos
2a koridorius
Lauko
Pavara
Pavara
Ladomatas
Radijatorių siurblys
Grindų siurblys
Boileris
[O07]
1a gyvatukas
2a gyvatukas
[O10]
Akumuliacinė
Katilo ventiliatorius
Virtuvė
Koridorius
2a vonia
Miegamas
Darbo
Vonia
Svetainė
Viliaus
Loretos
[PID1_St]
Palaikymo temperatūra
Virtuvė
Koridorius
2a vonia
Miegamas
Darbo
Vonia
Svetainė
Viliaus
Loretos
Ventiliatoriaus greitis
Kintamasis "Katilas dega"
Akumuliacinės fazė
MENU